S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

infolinka: 0951 655 105   mail: info@top-koberce.sk

                                         Tovar odosielame od 4-7 dní


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky


platné od 1.4.2011 do doby vydania nových obchodným podmienokI. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode Top-koberce.sk eshop, ktorého prevádzkovatelom je J+V Group, s.r.o., Andreja Svianteka 2540/7, 085 01  Bardejov (ďalej len „predávajúci“). Kupujúci je pre účely týchto podmienok každý, kto zašle predávajúcemu objednávku k nákupu tovaru z ponuky predávajúceho. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce z kupnej zmluvy uzatvorenej podľa podmienok, pričom za kupujúceho sa považuje osoba, ktorá při uzatváraní kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Európska norma STN EN 14159 pojednáva o šírkovej tolerancii textilných podlahových krytín nasledovne:
- metrážne koberce - tkané:  povolená rozmerová odchýlka +/- 1,25% 
- metrážne koberce - ostatné: povolená rozmerová odchýlka +/- 1% 
- kusové koberce a behúne: povolená rozmerová odchýlka +/- 2% 
Kladné odchýlky nie sú stanovené a nepovažujú sa za chybu. Výrobcovia sa však snažia rezať presne.

Šírky behúňov sú orientačné, rolky môžu mať od - 2/3 cm z celkovej šírky. Týka sa to hlavne behúňov Eton ktoré sú rezané z metrážnych kobercov Eton.
Obšívanie behúňov a metrážnych kobercov je ručné, nerovnomerné obšitie a mierne odchýlky nie sú považované za chybu.

 

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci objednáva u predávajúceho tovar, ktorý je uvedený na internetových stránkach www.top-koberce.sk, a to prostredníctvom aplikácie, ktorá kupujúcemu umožní vybrať si druh, množstvo, cenu tovaru, spôsob dodania, platbu a vyplniť všetky údaje uvedené v objednávke označenej predávajúcim ako povinné.
Proces objednávky je ukončený odoslaním týchto údajov. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že u predávajúceho objednáva v objednávke uvedený tovar, že sa zoznámil s podmienkami a že s ich ustanoveními súhlasí a považuje pre seba za záväzné.
2. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v objednávke v termíne podľa podmienok a do miesta dodania tovaru uvedeného v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho či ním povereného prepravcu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke. Kúpnou cenou tovaru je cena tovaru uvedená v objednávke, v kúpnej cene je zahrnutá príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

 

III. Doprava

Doprava tovaru je zabezpečená kuriérskou službou GLS Slovakia.

 

IV. Platobné podmienky

Platba sa uskutoční:

– Platobnou kartou
– Dobierkou

 

V. Dodacie podmienky

1. V prípade plaby na dobierku sa zaväzuje predávajúci dodať kupujúcemu tovar do 14 dní odo dňa doručenia potvrdenej objednávky ak je tovar dostupný u výrobcu. V tomto prípade hradí kupujúci kúpnu cenu tovaru pri jeho prevzatí. Dobierka je hradená kupujúcim.
2. V prípade platby v hotovosti, kupujúci obdrží emailom či telefonicky info o dátume, kedy bude tovar v predajni pripravený k odberu. Kupujúci sa zaväzuje k jeho vyzdvihnutiu a k zaplateniu v hotovosti.V prípade keď kupujúci nedodrží podmienky vyššie uvedené, nebudú už jeho ďalšie objednávky tohoto druhu akceptované.
3. V prípade platby na predfaktúru, kupujúci obdrží emailom predfaktúru.Tovar odosielame najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa zaplatenia predfaktúry.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v zvláštnych prípadoch kedy tovar nebude skladom. O prípadnom zdržaní bude predávajúci kupujúceho včas informovať.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku neštandartného alebo špekulatívneho zloženia či veľkosti.
6. V prípade, že sa predávajúcemu nepodarí dodať tovar do miesta, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, alebo neprevezme kupujúci tovar v tomto mieste dodania tovaru, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré predávajúcemu v súvislosti s dodaním tovaru do miesta určeného kupujúcim v objednávke a späť k predávajúcemu vznikli.
7. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom jeho prevzatia od predávajúceho alebo od prepravcu.

 

Vl. Vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy)

1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní (nevzťahuje sa na nákup na IČO), odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme produkt, t.j. táto lehota sa skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Výnimka sa vzťahuje na tovar, ktorý je robený pre zákazníka na mieru, tzn. metrážne koberce,metrážne behúne, paravány a tapety.

Podmienky pre vrátenie tovaru:

Tovar nesmie byť poškodený, používaný a musí byť dôkladne zabalený tak, aby sa pri preprave k nám nepoškodil. K tovaru ktorý vraciate priložte prosím kópiu faktúry,  môžete na ňu napísať tiež dôvod vrátenia aby sme vedeli čo vám na tovare nevyhovovalo a či sa jedná o výmenu alebo vrátenie tovaru. V prípade že chcete vrátiť peniaze, tak napíšte na faktúru váš IBAN kde máme peniaze zaslať. Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

Adresa pre vrátanie tovaru:

J+V Group, s.r.o., Andreja Svianteka 2540/7, 085 01  Bardejov

 

Vll. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho formou elektronického obchodu na stránke

www.top-koberce.sk

Na všetok predávaný tovar, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Pri mechanickom poškodení výrobku kupujúcim, alebo dopravcom táto záruka zaniká. Skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach kupujúcim, alebo prepravcom táto záruka zaniká. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za chyby zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci len vtedy, ak neboli spôsobené kupujúcim, alebo prepravcom. Kupujúci je povinný takéto chyby prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných chýb v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo výmenu tovaru za ten istý. V prípade, že nie je možné záručné chyby odstrániť, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Kupujúci nemá právo žiadať výmenu tovaru za iný, ak je tovar, ktorý predtým objednal dostupný. V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na vlastné náklady na adresu: LEONIE-SK, s.r.o., A. Svianteka 2540/7, 085 01  Bardejov. Po obdŕžaní tovaru a písomnej reklamácie je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.

 

Vlll. Ochrana osobných údajov

Prehlasujeme, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám a budú použité iba na interne účely. Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte s používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za účtovné operácie, vyhotovenie daňových dokladov a pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe.

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom.

 

lX. Záverečné ustanovenie

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami predaja a že s nimi súhlasí. Písomný daňový doklad posielame len na vyžiadanie, ak Vám nestačí faktúra, ktorá Vám po odoslaní objednávky príde e-mailom.

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

OGMzYzcyNz